Contacteer ons

Melden van fouten

Als u fouten vaststelt in de adres- of erkenningsgegevens in CoBRHA over een zorgvoorziening, dan kan u dit melden door een e-mail te sturen naar het generieke e-mailadres van de entiteit die verantwoordelijk is voor de erkenning en dus publicatie van de zorgvoorziening.

Noteer de volgende gegevens in de e-mail:

U kan terecht bij de volgende e-mailadressen:

Als u niet weet naar welke entiteit u de melding moet doorsturen of wanneer u geen antwoord ontvangt op uw melding, dan stuurt u de melding naar data.zorg@vlaanderen.be (of u gebruikt het contactformulier van de helpdesk).