Handleiding

Handleiding

Snel zoeken

Als u in dit zoekveld een waarde ingeeft en op het icoontje klikt, dan zoekt de toepassing zorgvoorzieningen over de verschillende velden heen. Zo worden bijvoorbeeld alle zorgvoorzieningen geselecteerd waarvoor uw zoekterm overeenkomt met één of meerdere van de volgende velden: HCO-nummer, Naam, Adres en Ondernemingsnummer. Ook een gedeeltelijke overeenkomst is voldoende. Voor de velden Naam en Straat wordt een zoekalgoritme toegepast dat probeert te compenseren voor veelvoorkomende spellingsfouten of varianten door onder andere rekening te houden met fonetische eigenschappen. Hierdoor vergroot de kans dat u vindt wat u zoekt, maar het kan wel betekenen dat u soms resultaten krijgt die niet letterlijk overeenkomen met uw zoekopdracht.

Deze mogelijkheid is handig om snel uitgebreid te zoeken. Als u een nauwkeurigere zoekopdracht wil uitvoeren, dan kan u de specifieke zoekvelden gebruiken onder "Zorgvoorzieningen zoeken".

Zorgvoorzieningen zoeken

Hiermee kan u heel specifiek zorgvoorzieningen zoeken. Als u een waarde in een zoekveld ingeeft, dan zoekt de toepassing alle zorgvoorzieningen die hieraan voldoen. Bij velden zoals HCO-nummer, Naam, Adres en Ondernemingsnummer worden ook gedeeltelijke overeenkomsten mee opgenomen in de zoekresultaten. U kan meerdere zoekvelden combineren en dan krijgt u enkel die zorgvoorzieningen die aan alle opgegeven criteria voldoen. Met de knop "Zoeken" voert u de zoekopdracht uit en met de knop "Leegmaken" zet u alle zoekvelden terug naar hun oorspronkelijke standaardwaarden.

Zoekvelden
Naam zorgvoorziening

De officiële naam van de zorgvoorziening. De toepassing zoekt ook op gedeeltelijke overeenkomsten. Voor dit veld wordt een zoekalgoritme toegepast dat probeert te compenseren voor veelvoorkomende spellingsfouten of varianten door onder andere rekening te houden met fonetische eigenschappen. Hierdoor vergroot de kans dat u vindt wat u zoekt, maar het kan wel betekenen dat u soms resultaten krijgt die niet letterlijk overeenkomen met uw zoekopdracht.

HCO nummer

HCO is de afkorting van Health Care Organization. Dit nummer wordt aan een zorgvoorziening toegekend door de erkennende overheid. Het HCO nummer is een unieke aanduiding voor een zorgvoorziening binnen een erkennende overheid. In de praktijk kunnen er dus zorgvoorzieningen zijn met hetzelfde HCO nummer, maar de combinatie van HCO nummer en erkennende overheid zal altijd gegarandeerd uniek zijn.

Erkennende overheid

Het onderdeel van de overheid dat verantwoordelijk is voor het erkennen van een specifieke zorgvoorziening.

Gemeente of postcode

Het gaat om de gemeente of postcode waarin de zorgvoorziening officieel gevestigd is. In het zoekveld kan u zowel een gemeente of postcode ingeven. Als een gemeente verschillende postcodes omvat, dan ziet u eerst de gemeente in het vet met de vermelding "alle postcodes" en daaronder ziet u alle postcodes die bij deze gemeente horen. U kan de gemeente in het vet selecteren als u alle bijhorende postcodes in uw zoekopdracht wil opnemen, of u kan een specifieke postcode selecteren om uw zoekopdracht daartoe te beperken.

Straat

De straatnaam die hoort bij het officiële adres van de voorziening. De toepassing zoekt ook op gedeeltelijke overeenkomsten. Voor dit veld wordt een zoekalgoritme toegepast dat probeert te compenseren voor veelvoorkomende spellingsfouten of varianten door onder andere rekening te houden met fonetische eigenschappen. Hierdoor vergroot de kans dat u vindt wat u zoekt, maar het kan wel betekenen dat u soms resultaten krijgt die niet letterlijk overeenkomen met uw zoekopdracht.

Type voorziening of activiteit

Zowel type voorziening als activiteit zijn lijsten die beheerd worden per erkennende overheid. Iedere zorgvoorziening behoort tot exact één type voorziening, en dit type voorziening hoort dus bij de erkennende overheid die de zorgvoorziening erkent. Iedere zorgvoorziening is door haar erkennende overheid erkend voor één of meerdere activiteiten.

In de lijst staat voorzieningstype telkens in het vet, gevolgd door de vermelding "voorzieningstype". Door zo’n waarde te selecteren, beperkt u de resultaten tot alle zorgvoorzieningen die horen bij dit specifieke voorzieningstype.

Onder de voorzieningstypes staan telkens de activiteiten opgesomd. U ziet enkel een activiteit vermeld staan als ze effectief voorkomt bij zorgvoorzieningen die horen bij het bovenstaande voorzieningstype.

Circle of Trust

Een "Circle-of-Trust" wordt toegekend aan een organisatie actief in het domein van gezondheid, zorg- en hulpverlening die, t.a.v. zijn gebruikers van gegevens, op verschillende niveaus maatregelen inzake informatieveiligheid neemt en toeziet op de naleving ervan, zodat andere organisaties en/of zorg- en hulpverleners en/of overheden en de betrokken burger er redelijkerwijze op kunnen vertrouwen dat deze veiligheidsmaatregelen nageleefd worden en ze die niet zelf dienen te organiseren of te controleren.

Meer informatie kan u vinden op www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/reglementen

Ondernemingsnummer

Zorgvoorzieningen worden opgericht door een inrichtende macht. Een inrichtende macht krijgt een uniek ondernemingsnummer toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen. Daarom wordt het ondernemingsnummer ook KBO nummer genoemd. Als u een ondernemingsnummer ingeeft op het zoekscherm, dan beperkt u uw zoekopdracht tot alle zorgvoorzieningen die beheerd worden door die specifieke inrichtende macht.

Riziv nummer

Zorgvoorzieningen kunnen een riziv nummer toegekend krijgen door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Aantal per pagina

Hiermee kan u instellen hoeveel zorgvoorzieningen u per pagina wil zien in uw zoekresultaat. Als uw zoekresultaat uit meerdere pagina’s bestaat, dan kan u bladeren via de navigatiebalken boven en onder uw zoekresultaat.

Status

Iedere zorgvoorziening heeft een status. Veelvoorkomende statussen zijn: Actief, In onderzoek en Stopgezet. Deze statussen worden gedeeld door alle erkennende overheden. Omdat de meeste zoekopdrachten gaan over zorgvoorzieningen met status Actief, staat deze waarde standaard ingesteld in het zoekscherm. Maar u kan ook een andere status selecteren of "Alle statussen" selecteren om hier niet op te filteren.

De statussen hebben elk een eigen kleurcode in de zoekresultaten met zorgvoorzieningen:

  • Actief staat in het groen
  • In onderzoek staat in het geel
  • Stopgezet staat in het rood

Voorzieningen weergeven die de volgende gegevens bevatten

De CoBRHA Viewer kan verrijkt worden met informatie van externe bronnen. Deze externe bronnen laden links in de CoBRHA Viewer die verwijzen naar extra informatie over de zorgvoorzieningen.

Als u een externe bron kiest in de lijst, dan gebeuren de volgende dingen:

  • de zoekresultaten worden beperkt tot die zorgvoorzieningen waarvoor de gekozen externe bron links heeft opgeladen
  • de lijst met "Type voorziening en activiteit" wordt aangepast zodat u enkel waarden ziet van zorgvoorzieningen waarvoor de gekozen externe bron links heeft opgeladen
De betreffende link(s) vindt u telkens in de detailpagina van een zorgvoorziening.

Naar boven

Zoekresultaten zorgvoorzieningen

U komt automatisch op deze pagina als u op "Zoeken" hebt geklikt. Eerst ziet u een opsomming van alle zoekfilters die u hebt ingesteld. Vervolgens ziet een lijst met zorgvoorzieningen die voldoen aan al deze zoekfilters. Een zorgvoorziening zal dus enkel getoond worden als ze voldoet aan alle criteria die u heeft ingesteld. Als uw zoekresultaat uit meerdere pagina’s bestaat, dan kan u bladeren via de navigatiebalken boven en onder uw zoekresultaat.

Filters
Zoekvelden

Zie zorgvoorzieningen zoeken.

Opnieuw zoeken

Met deze knop gaat u terug naar de pagina "Zorgvoorzieningen zoeken", waar u uw zoekcriteria heeft ingesteld. Alle zoekcriteria die u eerder heeft ingegeven zullen nog steeds ingesteld staan op het scherm. Op deze manier kan u gemakkelijk bijvoorbeeld één waarde aanpassen, zonder dat u alle andere velden opnieuw moet invullen. Als u op de pagina "Zorgvoorzieningen zoeken" toch alle zoekcriteria wil resetten naar hun oorspronkelijke standaardwaarde, dan kan u daar de knop "Leegmaken" gebruiken.

Als u toch liever opnieuw vertrekt vanaf een zoekscherm dat onmiddellijk standaardwaarden bevat voor alle zoekcriteria, dan kan u helemaal bovenaan op “CoBRHA Viewer” klikken of een beetje lager op “Zorgvoorzieningen zoeken”.

Downloaden als CSV

Hiermee kan u uw volledige zoekresultaat downloaden als CSV-bestand (bestandsextensie: ".csv"). Alle zorgvoorzieningen uit uw resultaat worden opgenomen, ook als uw resultaat uit meerdere pagina’s bestaat. Het is dus niet nodig om per pagina te downloaden.

CSV staat voor Comma Separated Values en is een onafhankelijk bestandsformaat. U kan het openen in vrijwel alle teksteditors. De meeste computers die beschikken over Excel, zijn wel zo ingesteld dat ze CSV bestanden automatisch tonen in Excel als u het bestand opent.

Downloaden als Excel

Hiermee kan u uw volledige zoekresultaat downloaden als Excel-bestand (bestandsextensie: ".xslx"). Alle zorgvoorzieningen uit uw resultaat worden opgenomen, ook als uw resultaat uit meerdere pagina’s bestaat. Het is dus niet nodig om per pagina te downloaden.

Lijst met resultaten
Kolommen

Zie zorgvoorzieningen zoeken.

Sorteren

U kan de zorgvoorzieningen in uw zoekresultaat sorteren op basis van de kolommen. Als u eenmaal klikt op de kolomnaam, dan worden de zorgvoorzieningen oplopend gesorteerd op basis van de waarde die ze voor deze kolom hebben. Naast de kolomnaam ziet u dan het pijltje omhoog in het vet staan. Als u nogmaals op dezelfde kolom klikt, dan worden de zorgvoorzieningen aflopend gesorteerd op basis van deze kolom. Naast de kolomnaam ziet u dan het pijltje omlaag in het vet staan.

U kan maar op basis van één kolom tegelijkertijd sorteren, maar uw sortering blijft toegepast als u naar andere pagina’s in uw zoekresultaat gaat.

Details zorgvoorziening openen

U kan de details van een zorgvoorziening uit uw zoekresultaat bekijken door te klikken op het HCO-nummer van die zorgvoorziening.

Naar boven

Zorgvoorziening detailpagina

Deze pagina toont detailinformatie over de zorgvoorziening die u vanuit uw zoekresultaten hebt geopend door op het HCO-nummer te klikken.

U ziet bovenaan de naam van de zorgvoorziening, gevolgd door haar status. Bij het weergeven van de status worden dezelfde kleurcodes gebruikt als bij de zoekresultaten.

Onder de status vindt u een menu dat u snel naar specifieke onderdelen van deze pagina kan brengen. Het menu toont enkel de onderdelen die beschikbaar zijn. Typische voorbeelden zijn "Zorgvoorziening", "Inrichtende Macht" en "Uitbatingsplaatsen". Als één of meerdere externe bronnen links met extra informatie hebben opgeladen voor deze zorgvoorziening, dan vindt u hiervoor ook snelkoppelingen terug.

Zorgvoorziening
Naam

De officiële naam van de zorgvoorziening. De toepassing zoekt ook op gedeeltelijke overeenkomsten.

Adres

Het officiële adres van de zorgvoorziening. De toepassing zoekt ook op gedeeltelijke overeenkomsten wat de straat betreft. De toepassing toont een link naar het specifieke adres in Google Maps.

Erkennende overheid

Het onderdeel van de overheid dat verantwoordelijk is voor het erkennen van een specifieke zorgvoorziening.

HCO nummer

HCO is de afkorting van Health Care Organization. Dit nummer wordt aan een zorgvoorziening toegekend door de erkennende overheid. Het HCO nummer is een unieke aanduiding voor een zorgvoorziening binnen een erkennende overheid. In de praktijk kunnen er dus zorgvoorzieningen zijn met hetzelfde HCO nummer, maar de combinatie van HCO nummer en erkennende overheid zal altijd gegarandeerd uniek zijn. De toepassing zoekt ook op gedeeltelijke overeenkomsten.

Riziv nummer

Zorgvoorzieningen kunnen een riziv nummer toegekend krijgen door het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Circle-of-trust

Een "Circle-of-Trust" wordt toegekend aan een organisatie actief in het domein van gezondheid, zorg- en hulpverlening die, t.a.v. zijn gebruikers van gegevens, op verschillende niveaus maatregelen inzake informatieveiligheid neemt en toeziet op de naleving ervan, zodat andere organisaties en/of zorg- en hulpverleners en/of overheden en de betrokken burger er redelijkerwijze op kunnenvertrouwen dat deze veiligheidsmaatregelen nageleefd worden en ze die niet zelf dienen te organiseren of te controleren.

Meer informatie kan u vinden op www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/reglementen

Startdatum

De datum waarop de erkenning van deze zorgvoorziening start.

Einddatum

De datum waarop de erkenning van deze zorgvoorziening stopt.

Zorgvoorzieningstype

Iedere zorgvoorziening behoort tot exact één zorgvoorzieningstype dat hoort bij haar erkennende overheid. Iedere erkennende overheid beheert haar eigen lijst met zorgvoorzieningstypes.

Activiteiten

Iedere zorgvoorziening is door haar erkennende overheid erkend voor één of meerdere activiteiten. Iedere erkennende overheid beheert haar eigen lijst met activiteiten.
Achter iedere activiteit vindt u de beschikbare informatie over de start- en stopdatum van deze specifieke activiteit.

Inrichtende macht
Naam

Een inrichtende macht is een rechtspersoon, feitelijke vereniging of natuurlijke persoon die zorgactiviteiten aanbiedt en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is. Inrichtende machten worden erkend door de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Een inrichtende macht is verantwoordelijk voor de oprichting en uitbating van één of meerdere zorgvoorzieningen. Een zorgvoorziening hoort telkens bij één inrichtende macht.

Adres

Het officiële adres van de inrichtende macht. Dit adres komt niet noodzakelijk overeen met de adressen van de zorgvoorzieningen die door deze inrichtende macht worden uitgebaat. De toepassing toont een link naar het specifieke adres in Google Maps.

Ondernemingsnummer

Dit is een uniek nummer dat iedere inrichtende macht krijgt toegekend door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De toepassing toont onder het ondernemingsnummer een link "Kruispuntbank van Ondernemingen". Daarmee kan u meer informatie over deze inrichtende macht vinden op de KBO website.

Startdatum

De startdatum van de erkenning van deze inrichtende macht door de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Einddatum

De einddatum van de erkenning van deze inrichtende macht door de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Uitbatingsplaatsen

Een zorgvoorziening bestaat uit één of meerdere uitbatingsplaatsen. Als er meer uitbatingsplaatsen bij deze zorgvoorziening horen dan standaard getoond kunnen worden, dan kan u bladeren via de navigatiebalk. U kan de details van een uitbatingsplaats bekijken door te klikken op de naam van die uitbatingsplaats.

Naam

De officiële naam van deze uitbatingsplaats. U kan sorteren op deze kolom.

Adres

Het officiële adres van deze uitbatingsplaats. Dit kan uiteraard verschillen van het adres van de zorgvoorziening. U kan sorteren op deze kolom.

Status

De status van deze uitbatingsplaats. Bij het weergeven van de status worden dezelfde kleurcodes gebruikt als bij de zoekresultaten. U kan sorteren op deze kolom.

Naar boven

Externe bronnen

De CoBRHA Viewer kan verrijkt worden met informatie van externe bronnen. Deze externe bronnen laden links in de CoBRHA Viewer die verwijzen naar extra informatie over de zorgvoorzieningen. Als externe bronnen links hebben opgeladen voor een zorgvoorziening, dan vindt u per externe bron een rubriek op de detailpagina van die zorgvoorziening. Bovenaan staat er dan ook voor iedere rubriek een snelkoppeling in het menu.

Een rubriek van een externe bron begint typisch met de naam van deze externe bron, gevolgd door een korte tekst. Deze tekst bevat een omschrijving van het soort informatie die de externe bron aanbiedt over de zorgvoorziening, aangevuld met contactgegevens van de externe bron. Daaronder vindt u dan een lijst met de links die de externe bron heeft opgeladen. Deze links kunnen zowel naar een webpagina als naar bijvoorbeeld een pdf-bestand leiden.

In het zoekscherm van de toepassing kan u als zoekcriteria opgeven dat u enkel zorgvoorzieningen wil zien waarvoor een specifieke externe bron links heeft opgeladen.

De detailpagina van een zorgvoorziening bevat enkel rubrieken van externe bronnen die effectief links hebben opgeladen voor die specifieke zorgvoorziening.

Inspectieverslagen
Via de toepassing kan u zorgvoorzieningen zoeken waarvoor Zorginspectie verslagen ter beschikking stelt.
Als u vragen hebt over deze verslagen, kunt u mailen naar contact.zorginspectie@vlaanderen.be.
Er kunnen ook andere verslagen bestaan (bv. van een eerdere datum, van een andere zorgvorm op hetzelfde adres…) die hier niet kunnen gedownload worden, maar wel opgevraagd kunnen worden.
De velden gemeente, postcode, type voorziening en activiteit zijn gefilterd. U ziet enkel waarden die overeenkomen met zorgvoorzieningen waarvoor inspectieverslagen zijn opgeladen.
Naar boven

Uitbatingsplaats detailpagina

Deze pagina toont detailinformatie over de uitbatingsplaats die u hebt geopend door op haar naam te klikken op de detailpagina van de bijhorende zorgvoorziening.

U ziet bovenaan de naam van de uitbatingsplaats, gevolgd door haar status. Bij het weergeven van de status worden dezelfde kleurcodes gebruikt als bij de zoekresultaten.

Onder de status vindt u een menu dat u snel naar specifieke onderdelen van deze pagina kan brengen. Het menu toont enkel de onderdelen die beschikbaar zijn. Typische voorbeelden zijn "Uitbatingsplaats" en "Zorgvoorziening".

Uitbatingsplaats
Naam

De officiële naam van de uitbatingsplaats.

Adres

Het officiële adres van deze uitbatingsplaats. Dit kan uiteraard verschillen van het adres van de zorgvoorziening.

Erkennende overheid

Het onderdeel van de overheid dat verantwoordelijk is voor het erkennen van een specifieke zorgvoorziening. Alle uitbatingsplaatsen van die zorgvoorziening worden ook als erkend door die erkennende overheid beschouwd.

Site nummer

Iedere uitbatingsplaats krijgt een nummer toegekend dat uniek is binnen de uitbatingsplaatsen van de bijhorende zorgvoorziening.

Startdatum

De startdatum van de erkenning van deze uitbatingsplaats.

Einddatum

De einddatum van de erkenning van deze uitbatingsplaats.

Activiteiten

Iedere uitbatingsplaats van een zorgvoorziening is door haar erkennende overheid erkend voor één of meerdere activiteiten. Iedere erkennende overheid beheert haar eigen lijst met activiteiten.
Achter iedere activiteit vindt u de beschikbare informatie over de start- en stopdatum van deze specifieke activiteit.

Zorgvoorziening
Naam

De officiële naam van de zorgvoorziening waarbij deze uitbatingsplaats hoort.

Zorgvoorziening weergeven

Als u op deze knop klikt opent de toepassing de detailpagina van de zorgvoorziening waarbij deze uitbatingsplaats hoort.

Naar boven